Rekonstrukce fasád, komínů, balkonů a teras

Fasády - opravy a nátěry

Všechny činnosti provádíme s důrazem pro detail. Dbáme, aby naši pracovníci odváděli kvalitní řemeslnou práci. Nabízíme množství stavebních řemesel jako zednictví, klempířství, tesařství a natěračství. Pro zkvalitňování služeb a zajištění perfektního výsledků udržujeme úzkou spolupráci s výrobci jednotlivých stavebních materiálů, s kterými průběžně provádíme konzultace přímo během realizace dané zakázky či stavby.

Fasády

Velice rádi pro Vás zajistíme na Vašem objektu lokální opravu stejně jako renovaci celé fasády s finálním nátěrem. Máme bohaté zkušenosti nejen s běžným typem fasád s hladkým povrchem či břízolitovou strukturou, ale také s historickými ornamentálními objekty včetně modeláže štukatérských prvků.

Komíny

Vzhledem k tomu, že mezi naše specializace patří i práce horolezeckou technikou máme vynikající předpoklady k volnému pohybu na šikmých střechách bez nutnosti stavby složitého lešení. Nabízíme kompletní renovace včetně vyzdívání nových těles. V závislosti na rozsahu poškození navrhujeme zákazníkům nanesení lepících a stěrkovacích hmot s armovací tkaninou. Jako finální vrstvu používáme hlazený štuk s nátěrem či více trvanlivější strukturální omítkovinu.

Balkony, lodžie

Provádíme demontáže původních podlahových skladeb s následnou aplikací skladby nové. Zákazníkům nabídneme optimální řešení pro daný typ objektu s ohledem na budoucí využití, mechanické zátěži, nárokům na trvanlivost a estetiku díla.