Stavební a výškové práce - reference

 • Montáž zateplovacího systému ve světlíku horolezeckou technikou, Oldřichova 25, Praha
 • Oprava a nátěr fasády z lešení, Oldřichova 28, Praha
 • Oprava narušeného zateplovacího systému horolezeckou technikou, Lužná 794
 • Nátěr fotbalové tribuny horolezeckou technikou, Bohemians Praha
 • Montáž ochranných systémů proti ptactvu, LBD Praha 7
 • Tmelení spár a zednické práce, horolezeckou technikou, Vinohradská 233, Praha 2
 • Oprava a nátěr fasády, Starostrašnická 52, Praha 10
 • Oprava a nátěr komínových těles pro Metrostav a.s
 • Oprava a nátěr dvorní fasády z lešení, Karlova, Praha 1
 • Montáž síťových systémů horolezeckou technikou do zateplené fasády pro Agimon s.r.o. Na Roubené 1092, Plzeň

 • Opravy a nátěry, sanační omítky, Chodská 14, Praha 2
 • Montáž hrotových systémů proti ptactvu, Pod Baštami, Praha 6
 • Oprava a nátěr dvorní fasády, montáž pultové Cu krytiny na přístavbu, klempířské práce, Bieblova 9, Praha 5 - Smíchov
 • Nátěr lodžiového zábradlí (64 ks) horolezeckou technikou - SVJ Nekvasilova 589
 • Oprava a nátěr dvorní a uliční fasády horolezeckou technikou, Březinova 9, Praha 8 - Karlín
 • Montáže síťových systémů, sochy, portály, vitráže na budovách Archiv hl.m.P. Mariánské náměstí 12, Praha 1
 • Výměna části okapového žlabu a drobné opravy střechy, K Červenému vrchu, 293, Praha 6
 • Nátěr parapetů a montáž hrotových systémů horolezeckou technikou, V Háji 1250, Praha 7 - Holešovice
 • Oprava a nátěr dvou světlíků horolezeckou technikou, Zíkova 708, Praha 6 - Dejvice
 • Montáž ochranných síťových a hrotových systémů proti holubům a jiřičkám na výrobním areálu Hills, Hustopeče u Brna

 • Montáž hrotových a síťových systémů, Pláničkova A1, A4, Praha - Petřiny
 • Úklid a zajištění desinsekčního postřiku, oprava střechy, Jugoslávských partyzánů, Praha 7
 • Montáž ochranných sítí proti hnízdění ptactva, Pláničkova A3, Praha - Petřiny
 • Oprava komínů a nátěr střechy, Nekázanka 20, Praha 2
 • Rekonstrukce nárožní fasády z lešení Nitranská 10, Praha 2
 • Oprava a montáž zateplovacího systému ve Světlíku horolezeckou technikou Rovnoběžná 32, Praha
 • Rekonstrukce komínů, výroba a montáž komínových lávek, oprava a nátěr klempířských prvků, rekonstrukce světlíků a montáž síťových horolezeckou technikou, Na celné 12, Praha 2
 • Zabezpečení římsy horolezeckou technikou, montáž hrotových systémů, Novomlýnská 1237, Praha 2
 • Ochrana vnější vazby síťovým systémem proti ptactvu, nátěr vazby, oprava střechy, práce z plošiny OME 29 Pláničkova, Praha - Petřiny
 • Oprava omítek, nátěr parapetů říms a atik, výměna okapových svodů horolezeckou technikou, Kloboučnická 1603, Praha 4

 • Nátěr fasády horolezeckou technikou, Černokostelecká 2019, Praha 10
 • Montáž ochranných sítí proti ptactvu z lešení, Společenství vlastníků Hvězda D1, Pláničkova, Praha – Petřiny
 • Oprava omítek, opravy střech a ostatní práce horolezeckou technikou, dvůr, SVJ V Jámě 10, Praha 1
 • Zajištění podhledů balkonů horolezeckou technikou, Kloboučnická 1603, Praha 4